Karate

Karate ima pozitivan efekat na razvoj ličnosti. Deca koja se od malena bave karate aktivnošću, već u ranijoj životnoj dobi razviju radne navike i samodisciplinu. Karate, takođe, ima pozitivnu ulogu i u emocionalnom razvoju dece, olakšavajući im socijalizaciju.Karate je prvenstveno borilačka veština, a učenjem i treniranjem tog sporta, osim što se razvija fizička, podiže se kvalitet i psihičke strane dečije ličnosti. Karate je je jedan od najzdravijih sportova, koji jača samopouzdanje i karakter, a njime se može baviti i profesionalno i rekreativno.

Instagram