All inclusive party


All inclusive paket sadrži sve sportske sadržaje za decu


All inclusive paket rođendana sastoji se od:
- Balon
- Disko sala
- caffe bar
- 2 animatora
- Neograničeno piće za decu
- Neograničeno piče za odrasle
- 3x pizza za decu
- X-Box Kinect
- Bubble soccer
- Zorbball
- Zip-line
- Klatno
- Streličarstvo
- Free climbing - veštačka stena

Instagram